Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại TP. Bà Rịa, Vũng Tàu

Mã Việc Làm: 222143
Số học sinh: 3
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Tổ 9 khu phố kim sơn kim dinh bà rịa vũng tàu
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222143/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223362 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Mạnh Hùng
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Long Điền - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222613 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: thành phố vũng tàu
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222233 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Nang dong
- Địa chỉ: An Ngai Long Điền
- Môn dạy: Tiếng Han
Địa điểm: Long Điền - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222143 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/07/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 9 khu phố kim sơn kim dinh bà rịa vũng tàu
Địa điểm: TP. Bà Rịa - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221049 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: ba cu
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210194 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: đường 27/4 tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa điểm: TP. Bà Rịa - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210184 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: đường 27/4 tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Địa điểm: TP. Bà Rịa - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208605 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 21/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Chỉ cần dậy mình nghe hiểu và nói nói được không cần đọc hay viết
- Địa chỉ: Tân thành. Bà rịa vũng tàu
Địa điểm: Châu Đức - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208509 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu
- Môn dạy: Hoc Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Châu Đức - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208469 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 02/02/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: nói lưu loát tiếng hàn
- Địa chỉ: Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu
- Môn dạy: Hoc Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Châu Đức - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207533 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: thân thiện, dễ gần
- Địa chỉ:  Phạm Thế Hiển
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207505 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tot nhiet tinh
- Địa chỉ:  Duong 30/4 Phuong 11 Tp Vung Tau
- Môn dạy: Tieng Han
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206779 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: là giáo viên người Việt biết tiếng Hàn. 
- Địa chỉ:  Pham Hong Thai. F7. Vung Tau - Môn dạy: Giao Tiếp Căn Bản Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185728 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 30/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ
- Địa chỉ: Lê hồng phong
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175637 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Kcn dat do
Địa điểm: Đất Đỏ - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp