Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Thanh Ba, Phú Thọ

Mã Việc Làm: 222144
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thái Ninh Thanh Ba Phú Thọ
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222144/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 223797 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: tôi muốn học cách viết tiếng trung ,gioa tiếp,nói ok
- Địa chỉ: khu 2 an đao,phù ninh ,phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223540 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ha hoa
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223320 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Tiên Kiên Lâm Thao Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222888 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bản nguyên. Lâm thao
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222796 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thụy Vân
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222144 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thái Ninh Thanh Ba Phú Thọ
Địa điểm: Thanh Ba - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222080 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/07/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học cấp tốc tiếng hoa giao tiếp
- Địa chỉ: Bình bộ phù ninh phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222073 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Khu 2,xã vĩnh phú_phù ninh_phú thọ
Địa điểm: Phù Ninh - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222063 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: khu 12a thì trấn lâm thao
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221524 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không có
- Địa chỉ: Ngõ 65 Quang Trung, phường Nông Trang Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221345 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học cẩm khê.hoặc việt trì
- Địa chỉ: khu 2 tạ xá cẩm khê phú thọ
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221300 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vân phú Việt trì
Địa điểm: TP. Việt Trì - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210743 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm, nghiệp vụ sư phạm tốt, dạy dễ hiểu dễ tiếp thu 1 cách nhanh nhất
- Địa chỉ: Khu 3 Hậu Bổng, Hạ Hoà, Phú Thọ
- Môn dạy: Tiếng Trung Giao Tiếp
Địa điểm: Hạ Hoà - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210714 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khu 2 tạ xá cẩm khê phú thọ
Địa điểm: Cẩm Khê - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210555 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Biết chu cung đai Loan
- Địa chỉ: Son vi lam thao phu tho
Địa điểm: Lâm Thao - Phú Thọ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp