Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy IELTS 6.0 tại TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá

Mã Việc Làm: 222146
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Nguyễn Thượng Hền
- Môn dạy: Tiếng Anh Ielts Từ 6.5
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222146/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222146 Môn dạy: IELTS 6.0 12/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chuyên môn tốt
- Địa chỉ: Nguyễn Thượng Hền
- Môn dạy: Tiếng Anh Ielts Từ 6.5
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 73540 Môn dạy: IELTS 6.0 24/06/2016
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học ielts aim 6.5 - 7.0
- Địa chỉ: Tx Sầm Sơn
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp