Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Bù Gia Mập, Bình Phước

Mã Việc Làm: 222148
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/07/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Phú Văn, Bù Gia Mập, Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Trung Căn Bản
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/222148/alpha
HƯỚNG DẪN NHẬN LỚP  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ!
Phí lấy thông tin người học: Xem chi tiết ....
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 222344 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu phố 43 thị trấn Tân Phú
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222238 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Khu pho 1 phuong long phuoc thi xa phuong long binh phuoc
Địa điểm: Phước Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222209 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 14/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu hòa đồng, t.t đức phong, bù đăng, bình phước
Địa điểm: Bù Đăng - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222148 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phú Văn, Bù Gia Mập, Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Trung Căn Bản
Địa điểm: Bù Gia Mập - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222085 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học phí 1 người và 2 người là bao nhiêu ạ
- Địa chỉ: Tổ 8, Chà Là, Thanh Bình
Địa điểm: Hớn Quản - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222083 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Minh Hưng Chơn Thành Tỉnh Bình Phước
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221897 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Thôn 3 Long tân phú riềng bình phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221761 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Can phát am va Viết tiếng phiên âm cua tieng hoa
- Địa chỉ: Xa phu rieng .huyen phu rieng . Tinh binh Phước
Địa điểm: Phước Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221699 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Ấp 5 Xã Minh Thành Chơn Thành Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221616 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tân lập đồng phú bình phước
Địa điểm: Đồng Phù - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221354 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Trung + hoa
- Địa chỉ: Đồng Xoài Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Trung + Tiếng Hoa
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221272 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: học Co bằng không vậy
- Địa chỉ: to 2 áp so nhi xa thanh binh hon quan binh phước
Địa điểm: Bình Long - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221245 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Đồng Xoài, Bình phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221234 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Âp 2 tiến hưng
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221230 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 31/05/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên dạy dễ hiểu
- Địa chỉ: tiến hưng, thị xã đồng xoài
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp