Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 9 tại TX. Long Khánh, Đồng Nai

Mã Việc Làm: 223511
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/09/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Tôi muốn luyện thi IELTS.
- Địa chỉ: Phường xuân bình
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/223511/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276942 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 15/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên nữ, nói tiếng anh chuẩn,
- Địa chỉ: khu 2. ấp 7, an phước long thành đồng nai
Địa điểm: Long Thành - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256324 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 01/04/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiep
- Địa chỉ:  khu pho3to 18 phường trang dai
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256301 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 31/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Long Phước Long Thành đồng nai
Địa điểm: Long Thành - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256117 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 20/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tổ6 khu2 ấp3 an hòa biên hòa đồng nai
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244907 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 10/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: tổ 1 suối chồn Long khánh đồng Nai
Địa điểm: TX. Long Khánh - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223760 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 27/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao vine nu
- Địa chỉ: Duong 21 thang 4
Địa điểm: TX. Long Khánh - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223511 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 11/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tôi muốn luyện thi IELTS.
- Địa chỉ: Phường xuân bình
Địa điểm: TX. Long Khánh - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222581 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 31/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: luyện thi ielts để du học. Band 6.5
- Địa chỉ:  tổ 18 ấp long đức 1 xã Tam Phước Biên Hoà Đồng Nai
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222480 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 27/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học ielts
- Địa chỉ:  nguyen van cu
Địa điểm: Trảng Bom - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221992 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 05/07/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: long đức long thành đồng nai
Địa điểm: Long Thành - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221643 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 18/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nui tung xa suối tre tx long khanh
Địa điểm: TX. Long Khánh - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221382 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 06/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Là nam tuổi khoang trên 24 co thể đi cùng để phiên dịch lương thoả thuận
- Địa chỉ: Tổ 7 ấp 3
Địa điểm: Trảng Bom - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220961 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Tại nhà và lương thỏa thuận
- Địa chỉ: Tổ 7 ấp 3
Địa điểm: Cẩm Mỹ - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210392 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 22/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng Anh
- Địa chỉ: An Binh Bien Hoa
Địa điểm: TP. Biên Hòa - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210374 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 21/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tiếng anh giao tiếp chuyên nghành cho người đi làm
- Địa chỉ: Hiệp phước
Địa điểm: Nhơn Trạch - Đồng Nai Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp