Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 3 tại Ninh Kiều, Cần Thơ

Mã Việc Làm: 223526
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: 500,000 đồng
Ngày đăng: 13/09/2018
Thông tin khác: -Yêu cầu: Sinh viên là nữ đúng chuyên ngành av
-Nơi dạy: Phạm Hữu lầu
-thời gian: sx hv học buổi tối (3,5,7 từ 6h)
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/223526/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 224166 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 19/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đã tốt nghiệp chuyên dạy av 11
-Nơi dạy: khu dc Hưng Phú
-Thời gian: Buổi chiều bé rảnh 
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224026 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 11/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu Giáo viên tiếng anh từ 3 năm kinh nghiệm trở lên
-đc: Trần Hoàng Na
- TG: Chiều 2357và chủ nhật  từ 1h30; trừ thứ 4 thứ 6

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223853 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 01/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu Giáo viên đúng chuyên môn và  kinh nghiệm dạy 12 lâu năm nam nữ đều dược
-Nơi dạy:  Nguyễn Văn Cừ 
-Thời gian: buổi tối sắp sau với hv
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223832 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 01/10/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên sư phạm anh văn đã ra trường từ 3 năm
-nơi dạy: Sát BV Phương Châu
-Thừoi gian:  Tối 5 và 6 có thể sắp lại
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223831 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5 01/10/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên tiểu học mới ra trường
-nơi dạy: Sát BV Phương Châu
-Thừoi gian:  Tối 5 và 6 có thể sắp lại
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223782 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 28/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên đã tốt nghiệp là Nữ có kinh nghiệm
-Nơi dạy: gần Cao Đẳng Y tế
-Thời gian: Ưu tiên tối 3 và 5
Xgt
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223666 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 21/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: giáo viên đúngc huyên ngành chuyên ôn 9 lên 10 nhiệt tình từ 3 năm kn trở lên
-Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ gần Đh y dược
-Thời gian: Sắp lịch hv
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223526 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 13/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Sinh viên là nữ đúng chuyên ngành av
-Nơi dạy: Phạm Hữu lầu
-thời gian: sx hv học buổi tối (3,5,7 từ 6h)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223516 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 12/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên phát âm tốt tiếng anh, yêu cầu gv nam có kinh nghiệm
-Nơi dạy: Bình Thủy
-Thời gian: Rảnh Tối 357 và chủ nhật
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223510 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 11/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Sinh viên nữ chuyên ngành sp tiếng anh
-Nơi dạy: gần Siêu Thị Metro
-Thời gian tối thứ 2 và thứ 6
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223489 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 5 10/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên ngành tiếng anh chuyên dạy anh văn lớp 5
-nơi dạy: Trần Quang Diệu
-Thời gian:Sắp xếp hv
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223413 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 07/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: gia sư tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành
Nơi dạy: Xo Viết Nghệ Tĩnh
Thời gian: sắp xếp với học sinh buổi tối
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223370 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 05/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên nữ đúng chuyên ngành dạy giỏi đang dạy lớp 10
-Nơi dạy: Gần Ngã Tư Mậu Thân
-Thời gian: Sắp xếp học viên 
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223368 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 05/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-Yêu cầu: Giáo viên nữ đúng chuyên ngành dạy giỏi đang dạy lớp 9
-Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
-Thời gian: Sắp xếp học viên ưu tiên học buổi sáng
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223340 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 04/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
-yêu cầu: Giáo viên đúng chuyên  ngành
-Nơi dạy: Nguyễn văn Cừ
-Thời gian: sx học viên
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp