Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại TP. Bắc Giang, Bắc Giang

Mã Việc Làm: 223544
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/09/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: Tp Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Anh
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/223544/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276968 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 16/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276479 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: đang đi làm nên mong muốn có dạy buổi tối ( học giao tiếp và chuyên nhà kinh tế)
- Địa chỉ: Đức Giang - Yên Dũng - Bắc Giang
Địa điểm: Yên Dũng - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234699 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 25/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: vì e đi làm buổi ngày nên chỉ học được buổi tối và ngày chủ nhật thôi ạ
- Địa chỉ: ngã tư kế
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224421 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: Tân mỹ tp bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223544 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tp Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223391 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: muốn học giao tiếp cấp tốc tiếng anh để đi nước ngoài
- Địa chỉ: Thân Công Tài, Lê Lợi, TP Bắc Giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223363 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 05/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Phấn Sơn- Đồng Sơn- Tp.Bắc Giang-T. Bắc Giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221991 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 05/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:thon nui dinh tri tp BG
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210639 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/05/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Lục nam bác giang
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209121 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 07/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nghe; nói
- Địa chỉ: Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Việt Yên - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207702 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ngõ 102, đường Huyền Quang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173849 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160253 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Muốn học tiếng anh giao tiếp quốc tế. giao tiếp tốt sau khóa học. Không giới hạn ở mức độ chỉ để xin việc. Thank!
- Địa chỉ: My Điền Việt Yên bắc giang
Địa điểm: TP. Bắc Giang - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159950 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 01/04/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Goi lại cho mình mình muốn liên kết
- Địa chỉ: Thị trấn Đồi Ngô và Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159928 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 31/03/2017
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Cơ bản
- Địa chỉ: Vu Xa, Luc Nam, Bac Giang
- Môn dạy: Tieng Anh
Địa điểm: Lục Nam - Bắc Giang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp