Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nga tại Hải An, Hải Phòng

Mã Việc Làm: 234803
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 02/12/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: Giáo viên có kỹ năng truyền đạt tốt
- Địa chỉ: Ngô Gia Tự Hải An Hp
- Môn dạy: Tiếng Nga
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234803/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 287946 Môn dạy: Tiếng Nga 14/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ngõ Hàng gà phường Cát Dai
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287686 Môn dạy: Tiếng Nga 27/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đặng Cương An Dương
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234803 Môn dạy: Tiếng Nga 02/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kỹ năng truyền đạt tốt
- Địa chỉ: Ngô Gia Tự Hải An Hp
- Môn dạy: Tiếng Nga
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207736 Môn dạy: Tiếng Nga 17/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: Văn Cao,Đằng Lâm,Hải An,HP
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207442 Môn dạy: Tiếng Nga 01/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp cấp tốc
- Địa chỉ: tôn đức thắng , an dương , hải phòng
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175461 Môn dạy: Tiếng Nga 21/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: lach tray
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173918 Môn dạy: Tiếng Nga 16/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: tổ dân phố 2 thị trấn an dương. huyện an dương .hải phòng
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173486 Môn dạy: Tiếng Nga 02/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vinh bao hai phong
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172398 Môn dạy: Tiếng Nga 02/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vạn Kiếp
Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171790 Môn dạy: Tiếng Nga 11/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170789 Môn dạy: Tiếng Nga 04/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Đông Khê
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160341 Môn dạy: Tiếng Nga 14/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Trãi máy tơ
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95784 Môn dạy: Tiếng Nga 26/09/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thiên Lôi
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85375 Môn dạy: Tiếng Nga 07/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp là chủ yếu cho người mới bắt đầu, học tại nhà
- Địa chỉ: Đằng Lâm
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84810 Môn dạy: Tiếng Nga 14/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Phuong Luu Đông Hai Hai An Hp - Môn dạy: Tiếng Nga, Tiếng Thái
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp