Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Mã Việc Làm: 234843
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 05/12/2018
Thông tin khác: - Địa chỉ: 16 Phan Dinh Phung, Huyen My Xuyen, Tinh Soc Trang
- Môn dạy: Anh Van
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234843/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276579 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 19/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Từ 18 giờ trở lên
- Địa chỉ: 180 đường xà lan khóm 5 phường 7 tpst
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256358 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi

Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256357 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tận tình giảng dạy
- Địa chỉ: P7 TP SÓC TRĂNG
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256250 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/03/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tại nhà
- Địa chỉ: Cai quanh tan thanh long phu st
Địa điểm: Long Phú - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256060 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 15/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp đc là dc
- Địa chỉ: Hòa Tú1.mi Xuyên Sóc Trăng
- Môn dạy: Tiêng Anh
Địa điểm: Mỹ Tú - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255827 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học khoa nói và giao tiếp nhanh nhất
- Địa chỉ: NKKN P7 TP SÓC TRĂNG
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244883 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Sóc Trăng
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234843 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 05/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 16 Phan Dinh Phung, Huyen My Xuyen, Tinh Soc Trang
- Môn dạy: Anh Van
Địa điểm: Mỹ Xuyên - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234596 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đường 30/04 P.3 TP. Sóc Trăng
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223527 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tôi cần học tiếng anh giao tiếp Có thể học 3 - 4 buổi/ tuần vào buổi sáng hoặt tối.
- Địa chỉ: Phạm Hùng, Sóc Trăng
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222720 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình trong quá trình dạy!
- Địa chỉ: Long Phú - Sóc Trăng
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Long Phú - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221807 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 26/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có trình độ chuyên môn tốt, Hưỡng dẫn kèm cặp học sinh (đã đi làm) nhanh tiến bộ có thể giao tiếp tốt.
- Địa chỉ: Đại Ngãi Sóc Trăng
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221579 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 15/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: PHƯỜNG 2, SÓC TRĂNG
- Môn dạy: Anh Văn
Địa điểm: TP. Sóc Trăng - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221564 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tôi đang đi làm. Nên tôi xin học buổi tối.
- Địa chỉ: Đường Hùng Vường, TP. Sóc Trăng
Địa điểm: Châu Thành - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221185 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 29/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Biet doc viet va dam thoai
- Địa chỉ:  duong 30/4 ap an ninh 1 thi tran Ke Sach huyen Ke Sach tinh Soc Trang
Địa điểm: Kế Sách - Sóc Trăng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp