Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Các Môn Tiểu Học Lớp 3 tại Ninh Phước, Ninh Thuận

Mã Việc Làm: 234844
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 05/12/2018
Thông tin khác: - Yêu cầu: giỏi
- Địa chỉ: Ninh Phươc, Ninh Thuan
- Môn dạy: Toan, Tieng A
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/234844/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 256091 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 18/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên
- Địa chỉ: Quang Trung,
- Môn dạy: Toán, Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234844 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 05/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giỏi
- Địa chỉ: Ninh Phươc, Ninh Thuan
- Môn dạy: Toan, Tieng A
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224074 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 14/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tran Phú _ PR
- Môn dạy: Lop 1
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223461 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 09/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Là giáo viên tốt nghiệp sư phạm và phổ thông
- Địa chỉ: Phan Rang
- Môn dạy: Toán ,Tiếng Việt
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209011 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 04/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: NHIỆT TÌNH, TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, YÊU NGHỀ ...
- Địa chỉ: 12/3 ĐƯỜNG 16/4 THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, TỈNH NINH THUẬN
- Môn dạy: TOÁN, TIẾNG VIỆT, TIẾNG ANH
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208878 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 28/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 404 Ngô Gia Tự, P. Tấn Tài, TP. PRTC, Ninh Thuận
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175231 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 13/09/2017
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Khu phố 3, phuòng Mỹ Bình, tp Phan Rang Thap Chàm
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175032 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 06/09/2017
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Chung Cư CC1, Phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
- Môn dạy: Lớp 1
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174968 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 03/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: set 21 Đường Bác Ái , Do Vinh
- Môn dạy: Toan, Chính Ta
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172956 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 17/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: rần Cao Vân Khu Phường Đô Vinh Tháp Chàm
- Môn dạy: Lớp 4
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172043 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 22/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kỷ năng truyền đạt tốt, giọng dễ nghe, giao tiếp.
- Địa chỉ: Ngô Gia Tự - PRTC
- Môn dạy: Toán Lớp 5
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85390 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 08/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quang Trung, Khu Pho 4, P My Hung, Phan Rang- Tháp Cham
- Môn dạy: Tieng Anh, Toan, Tieng Viet
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85311 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 05/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Lớp 4
- Địa chỉ: yên ninh
Địa điểm: Ninh Hải - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83802 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 04/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Day cho be de hieu bai - Địa chỉ: Le Loi Phan Rang - Môn dạy: Toan, Tieng Viet Lop 1
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10130 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 17/02/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: em muốn đăng ký cho con em học kèm lớp 1 mong gia sư tiếp nhận liên hệ sớm
- Địa chỉ: ngô gia tự phường thanh sơn
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp