Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại Đơn Dương, Lâm Đồng

Mã Việc Làm: 255190
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 06/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: 88 Lê Đình Chinh Lô 90
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255190/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276742 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Day giỏi
- Địa chỉ: Đông Thanh Huyen Lâm Hà
- Môn dạy: Học Tiếng Hàn
Địa điểm: Lâm Hà - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276629 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đơn Dương
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Đơn Dương - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276612 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 21/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn 4,eahiao,eahleo, Dl
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256122 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 20/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giỏi
- Địa chỉ: Đường 3 Tháng 4 Phường 3
- Môn dạy: Hàn Nhập Môn
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255816 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: trình đo cao và giảng dạy tot
- Địa chỉ: Nguyên Tử Lực P8 Đà Lạt
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255190 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 88 Lê Đình Chinh Lô 90
Địa điểm: Đơn Dương - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224567 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223762 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp
- Địa chỉ: 9 Ngô Tất Tố
- Môn dạy: Tiếng Hàn Luyện Thi Topik
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223727 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 25/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có địa điểm dạy, tận tình và có thể thay đổi giờ dạy linh hoạt vui lòng liên hệ sau giờ hành chính
- Địa chỉ: Vạn Kiếp F8 ĐàLạt Lâm Đồng
- Môn dạy: Tiếng Hàn Cơ Bản
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222035 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 07/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Trần Khánh Dư, phường 8, Đà Lạt
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221057 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Em có nhu cầu học tiếng Hàn giao tiếp (nghe nói) phục vụ công việc kinh doanh.
- Địa chỉ: 73 Phan Bội Châu
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210841 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hà huy tập
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210767 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Ma Trang Sơn 
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210465 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/04/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Qlô 20
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209688 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Đà Lạt
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Đà Lạt - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp