Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 255197
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 06/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Vcn phước hải
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255197/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 256155 Môn dạy: Tiếng Đức 22/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nha Trang, Khánh Hòa
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255886 Môn dạy: Tiếng Đức 04/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: gia sư đã tốt nghiệp đại học 1-2 năm, thành thạo tiếng Đức
- Địa chỉ: Trần Phú
- Môn dạy: Tiếng Đức Căn Bản
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255197 Môn dạy: Tiếng Đức 06/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Vcn phước hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244919 Môn dạy: Tiếng Đức 12/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Duong hải đảo cam ranh
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224286 Môn dạy: Tiếng Đức 26/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên tại Nha Trang
- Địa chỉ: Hẻm 91- Trạm Điện- Hòn Nghê 2
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223098 Môn dạy: Tiếng Đức 22/08/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: CT1 VCN Phước hải
Địa điểm: TP. Cam Ranh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222981 Môn dạy: Tiếng Đức 17/08/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: VCN Phước hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222910 Môn dạy: Tiếng Đức 14/08/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: CT1 VCN phước hải
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222651 Môn dạy: Tiếng Đức 03/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phước hạ- xả phước đồng- tp nha trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222246 Môn dạy: Tiếng Đức 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học từ căn bản đến A1
- Địa chỉ: Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222244 Môn dạy: Tiếng Đức 16/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giá tiền gia sư kèm tại nhà
- Địa chỉ: - CT6B - Vĩnh Điềm trung
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222088 Môn dạy: Tiếng Đức 10/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Dã Tượng , p Vĩnh Nguyên , tp Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221834 Môn dạy: Tiếng Đức 28/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Tri Phương , Phước Long, Nha Trang
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221755 Môn dạy: Tiếng Đức 24/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: lý thánh tôn. P. Phương sài . tp nha trang.
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221735 Môn dạy: Tiếng Đức 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học thi lấy bằng
- Địa chỉ: số 5 đặng tất
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp