Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Toán học Lớp 7 tại TP. Hòa Bình, Hoà Bình

Mã Việc Làm: 255203
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 07/01/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Dạy kèm tất cả các môn cho học sinh lớp 7
- Địa chỉ: 42-Đ.Trần Quý Cáp- P.Thịnh Lang-TP.Hòa Bình-T.Hòa Bình
- Môn dạy: Học Tại Nhà
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255203/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255352 Môn dạy: Toán học Lớp 6 19/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: nhiệt tình, có chất luợng, vui vẻ,...
- Địa chỉ: Tổ 7 Đồng Tiến, Hòa Bình
- Môn dạy: Toán Lớp 6
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255203 Môn dạy: Toán học Lớp 7 07/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Dạy kèm tất cả các môn cho học sinh lớp 7
- Địa chỉ: 42-Đ.Trần Quý Cáp- P.Thịnh Lang-TP.Hòa Bình-T.Hòa Bình
- Môn dạy: Học Tại Nhà
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172589 Môn dạy: Toán học Lớp 10 06/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Kim truy kim bôi hòa bình
Địa điểm: Cao Phong - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172578 Môn dạy: Toán học Lớp 4 06/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Kim Truy Kim Bôi Hòa Bình
- Môn dạy: Toàn Lớp 4
Địa điểm: Kim Bôi - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 148376 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 07/02/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà học sinh
- Địa chỉ: tổ 24 phường hữu nghị
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83862 Môn dạy: Toán học Lớp 6 06/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạy tại nhà riêng - Địa chỉ: Thôn Kim Đức Xã Vĩnh Tiến Kim Bôi Hòa Binh - Môn dạy: Toán Lớp 6
Địa điểm: Kim Bôi - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83861 Môn dạy: Toán học Lớp 6 06/07/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Học tại nhà
- Địa chỉ: Thôn kim đức xã vĩnh tiến kim bôi hòa binh
Địa điểm: Kim Bôi - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 83854 Môn dạy: Toán học Lớp 6 06/07/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tổ 7A phường phương lâm tphb
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 6990 Môn dạy: Toán học Lớp 11 26/09/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phường Hữu Nghị- TP Hòa Bình
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 6989 Môn dạy: Toán học Lớp 11 26/09/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 1- Phường Hữu Nghị- Thành phố Hoà Bình- Tỉnh Hoà Bình
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 5585 Môn dạy: Toán học Lớp 6 14/07/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi - Địa chỉ: an dương vương thành phố hòa bình - Môn dạy: toán
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 2564 Môn dạy: Toán học Lớp 3 06/12/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 2039 Môn dạy: Toán học Lớp 8 07/10/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1886 Môn dạy: Toán học Lớp 8 12/09/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: xã Trung Lịn
Thời gian: buổi tối
Yêu cầu gia sư có kinh nghiệm giảng dạy.
Địa điểm: TP. Hòa Bình - Hoà Bình Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1560 Môn dạy: Toán học Lớp 6 19/07/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
Cần gia sư dạy 3 môn Toán + Lý Hoá
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Tân Lạc - Hoà Bình Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp