Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 9 tại Đại Lộc, Quảng Nam

Mã Việc Làm: 255211
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 07/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thôn đông lâm xã đại quang huyện đại lộc tỉnh quảng nam
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255211/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276904 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 13/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp
- Địa chỉ: Duy sơn duy xuyên quảng nam
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256367 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phù Đổng Thiên Vương Hội An Quảng Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256185 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 24/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cần tìm người dạy kèm tiếng anh cho người đi làm. Học từ căn bản.
- Địa chỉ: Tam Xuân 1
Địa điểm: Núi Thành - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255789 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 26/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: hùng vương
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255211 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 07/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn đông lâm xã đại quang huyện đại lộc tỉnh quảng nam
Địa điểm: Đại Lộc - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255051 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 25/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nghiem khac giao vien co chuyen mon vung
- Địa chỉ: tp tam ky
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224468 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 08/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 14 Thôn 2 Bình Giang Thăng Bình Quảng Nam
- Môn dạy: Môn Tiếng Anh Lớp 8
Địa điểm: Thăng Bình - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221855 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 29/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có kinh nghiệm. chịu khó dạy. dễ nhìn
- Địa chỉ: Trường Xuân Tam Kỳ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 Và Thi Đại Học
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221769 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 25/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gia sư Nam
- Địa chỉ: Hùng Vương
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221764 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 25/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nam phước
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221244 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 01/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: tam ngoc, tam ky
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210901 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 17/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tam Xuân II
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210508 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 28/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kiêt 28 Tran Dư
- Môn dạy: Anh Văn Lop 8
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210012 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 08/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: duy son
Địa điểm: Bắc Trà My - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209989 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 07/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: duy son
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp