Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Đàn Organ tại Cẩm Thủy, Thanh Hoá

Mã Việc Làm: 255214
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 07/01/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Nhiệt tinh
- Địa chỉ: Cẳm Tân Cẩm Thuy Thanh Hoá
- Môn dạy: Hoc Đàn Organ
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255214/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255253 Môn dạy: Đàn Organ 10/01/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy tại nhà cho 2 cháu gái, 10 và 13 tuổi.
- Địa chỉ: Chung cư Tecco
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255214 Môn dạy: Đàn Organ 07/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tinh
- Địa chỉ: Cẳm Tân Cẩm Thuy Thanh Hoá
- Môn dạy: Hoc Đàn Organ
Địa điểm: Cẩm Thủy - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224231 Môn dạy: Đàn Organ 23/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tế thắng
Địa điểm: Nông Cống - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223741 Môn dạy: Đàn Organ 26/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quảng định
Địa điểm: Quảng Xương - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222971 Môn dạy: Đàn Organ 17/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Thôn hoàng Long 1 xã cẩm phú cẩm thuỷ
Địa điểm: Cẩm Thủy - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210289 Môn dạy: Đàn Organ 17/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên nữ
- Địa chỉ: thanh pho
Địa điểm: Bá Thước - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207731 Môn dạy: Đàn Organ 16/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Organ+đàn nguyệt từ cơ bản đến nâng cao
- Địa chỉ: Xóm 8 tiến nông triệu sơn
Địa điểm: Triệu Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207222 Môn dạy: Đàn Organ 22/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bệnh Viện Đk Sầm Sơn
- Môn dạy: Đàn Organ
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186096 Môn dạy: Đàn Organ 13/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Lai Tp Thanh Hóa
- Môn dạy: Đàn Organ
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186027 Môn dạy: Đàn Organ 10/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Khánh Dư Tp Thanh Hóa
- Môn dạy: Đàn Organ
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185956 Môn dạy: Đàn Organ 09/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: trần khánh dư tp thanh hóa
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 185906 Môn dạy: Đàn Organ 07/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nếu giạy buổi tối từ 16h có thể sẽ học cả tuần
- Địa chỉ: thôn4 quảng vinh_tp sầm sơn
Địa điểm: TX. Sầm Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174029 Môn dạy: Đàn Organ 19/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thon 4 quang giao
Địa điểm: Quảng Xương - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173574 Môn dạy: Đàn Organ 05/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: quang Thọ - Sầm Sơn - Thanh Hóa
Địa điểm: TX. Sầm Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171907 Môn dạy: Đàn Organ 16/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tt nga son
Địa điểm: Nga Sơn - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp