Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại Giồng Trôm, Bến Tre

Mã Việc Làm: 255224
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Ấp bình đông A, Châu Bình
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255224/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 256050 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Ấp 4 Bình Thành Giồng Trộm Bến Tre
Địa điểm: Giồng Trôm - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255530 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên Giỏi. Đào tạo kỹ năng nghe nói tốt cho học viên
- Địa chỉ: Đang Làm Việc Tại Kcn Giao Long
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255224 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 08/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Ấp bình đông A, Châu Bình
Địa điểm: Giồng Trôm - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255142 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 02/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Giồng trôm
Địa điểm: Ba Tri - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224586 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nói giao tiếp chuận
- Địa chỉ: Tien thủy châu thành bến tre
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224100 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Ap an vinh đa phuoc hoi .mo cay nam
Địa điểm: Mỏ Cày Nam - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221943 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 02/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Xã quới son huyện chau thành ben tre
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221355 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 60a/3 phước thành tam phước châu thành bến tre
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221019 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cong ty unisoll vina
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221018 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cong ty unisoll vina
Địa điểm: Châu Thành - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210533 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: xa tien thuy chau thanh ben tre
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210376 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 21/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: ấp bình thành xã bình phú tpbt
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209848 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học phí
- Địa chỉ: Thới Thuận, Châu Hòa
Địa điểm: Giồng Trôm - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208331 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Ấp 1 sơn đông tp bến tre
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208179 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 13/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: my thanh an .Bên Tre
Địa điểm: TP. Bến Tre - Bến Tre Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp