Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Mã Việc Làm: 255226
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 08/01/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Có học nhiều buổi
- Địa chỉ: Hop châu- tam đảo- vĩnh phúc
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255226/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 255226 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có học nhiều buổi
- Địa chỉ: Hop châu- tam đảo- vĩnh phúc
Địa điểm: Tam Đảo - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244890 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học N3
- Địa chỉ: Tam Hợp
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224465 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: đào tạo tiếng Nhật N5
- Địa chỉ: Tam Hợp - Bình XUyên - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Học Tiếng Nhạt N5
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222556 Môn dạy: Tiếng Nhật 31/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: N2. Nhiệt tình. Truyen dat tot
- Địa chỉ: Ngo Quyen Vinh Yen Vinh Phuc
- Môn dạy: Tieng Nhat
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222552 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nhiet tinh. Truyen dat tot
- Địa chỉ: Ngo Quyen Vinh Yen Vinh Phuc
- Môn dạy: Tieng Nhat
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 220965 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Tôi có nhu cầu học giao tiếp Tiếng Nhật .Chủ yếu luyện nghe nói
- Địa chỉ: Xuân Hoà -Phúc Yên -Vĩnh Phúc
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210246 Môn dạy: Tiếng Nhật 16/04/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: có kinh nghiệm 3 năm tiếng nhật
- Địa chỉ: Minh Quang Tam Đảo Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Hoc Tiếng Nhật
Địa điểm: Tam Đảo - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208566 Môn dạy: Tiếng Nhật 19/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy dễ hiểu, có kinh nghiệm giảng dạy 2 năm trở lên, hiểu văn hóa người nhật. Lương thỏa thuận
- Địa chỉ: Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208092 Môn dạy: Tiếng Nhật 09/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Học liên tục để được N4
- Địa chỉ: Tam quan tam đảo vĩnh phúc
Địa điểm: Tam Đảo - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175168 Môn dạy: Tiếng Nhật 11/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: tiếng nhật N3 trở lên
- Địa chỉ: Nghĩa Hưng-vĩnh Tường-vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Nhật-N4
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174285 Môn dạy: Tiếng Nhật 26/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình - Địa chỉ: Ngõ 8, Đường Lam Sơn, Vĩnh Yên , Vp - Môn dạy: Tiếng Nhật Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172444 Môn dạy: Tiếng Nhật 04/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học sau giờ làm, học phí hợp lý, không học để đi lao động, có thể đến trung tâm học
- Địa chỉ: Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172037 Môn dạy: Tiếng Nhật 21/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171632 Môn dạy: Tiếng Nhật 05/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trường cao đẳng nghề cơ khí nông nghiệp
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171507 Môn dạy: Tiếng Nhật 31/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Huong Canh
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp