Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Phú Lương, Thái Nguyên

Mã Việc Làm: 255241
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/01/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Loại tốt
- Địa chỉ: Xóm 9 Cổ Lũng -phú Lương-thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Đức
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255241/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 287385 Môn dạy: Tiếng Đức 09/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thịnh Đán
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276766 Môn dạy: Tiếng Đức 04/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, P Đồng Quang
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255241 Môn dạy: Tiếng Đức 09/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Loại tốt
- Địa chỉ: Xóm 9 Cổ Lũng -phú Lương-thái Nguyên
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: Phú Lương - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223374 Môn dạy: Tiếng Đức 05/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 7 Phường Phan Đình Phùng Thái Nguyên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223163 Môn dạy: Tiếng Đức 26/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Co thể đên nhà đc hay phải đi
- Địa chỉ: Tô 11 p gia sang Tp thai nguyên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221737 Môn dạy: Tiếng Đức 23/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tôi muốn học a1 tiếng đức nếu được thì tôi học ở đâu.chi phí cụ thể
- Địa chỉ:  tổ 11 phường túc duyên tptn
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221542 Môn dạy: Tiếng Đức 13/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: to do tan phuong thang loi tp song cong
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221538 Môn dạy: Tiếng Đức 13/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học trình độ C1, từ 17h-19h
- Địa chỉ: P. Thịnh Đán
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186038 Môn dạy: Tiếng Đức 11/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tĩnh thai nguyen
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175234 Môn dạy: Tiếng Đức 13/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: đường Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175128 Môn dạy: Tiếng Đức 09/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phố cò
Địa điểm: TX. Sông Công - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173749 Môn dạy: Tiếng Đức 10/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thái Nguyên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172926 Môn dạy: Tiếng Đức 16/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thái Nguyên\
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171794 Môn dạy: Tiếng Đức 12/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phố Đoàn Thị Điểm tổ 14 phường Phan Đình Phùng tp Thái Nguyên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170996 Môn dạy: Tiếng Đức 12/05/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:phố Đoàn Thị Điểm - Tổ 14 phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên
Địa điểm: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp