Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Bảo Lâm, Lâm Đồng

Mã Việc Làm: 255244
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Bao loc
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255244/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 256217 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học tiếng Trung
- Địa chỉ: Lộc Sơn
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255993 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thon 6 xa loc thành
Địa điểm: Bảo Lâm - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255989 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 11/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy giao tiếp
- Địa chỉ: Đơn Dương Lâm Đồng
- Môn dạy: Tiếng Trùn Giao Tiêp
Địa điểm: Đơn Dương - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255740 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: hà giang
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255512 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Thái Bình, P2. Tp Bảo Lộc
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255509 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Biết noi biết day viết chu hoa
- Địa chỉ: Xóm 3thon10 Dai Lao Tp Bao Lộc Lâm Đong
- Môn dạy: Tiếng Trung+chữ
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255444 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: nguyễn thái học. P2.
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255244 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Bao loc
Địa điểm: Bảo Lâm - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255077 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lộc Châu Bảo Lộc Lâm Đồng
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234689 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Phường 2.tp bảo lộc.lam đồng
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224153 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học vào cuối tuần
- Địa chỉ: 6/38 Phạm Phú Thứ, phường BAo, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223177 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/08/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: 8 thi sach đai lao bảo lộc
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223160 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thôn6, Tân Lâm, Di Linh, Lâm Đồng
Địa điểm: Đức Trọng - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222749 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chỉ học nói. Càng nhanh càng tốt
- Địa chỉ: đội cấn lộc sơn
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222519 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Xóm 4-Thôn 5 -Đại Lào-Bảo Lộc-Lâm Đồng
Địa điểm: TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp