Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại TX. Đồng Xoài, Bình Phước

Mã Việc Làm: 255252
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 10/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Tx.đồng xoài
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255252/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 256048 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Mình cần liên hệ sớm để học
- Địa chỉ: Tân thành, đồng xoài
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255960 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 08/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đồng xoài - binh phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255842 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3 khu phố suối đá phường Tân Xuân Thành phố Đồng xoài tỉnh Bình Phước
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255252 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tx.đồng xoài
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 244974 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phú văn. Bù gia mập. Bình phước
Địa điểm: Bù Gia Mập - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224403 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: cần học tiếng hàn giao tiếp, học chuyên ngành may mặc
- Địa chỉ: Tổ 6, KP 5, TT Chơn Thành, Chơn Thành, Bình Phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224385 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/11/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Ấp tranh 2 xã phước an
Địa điểm: Hớn Quản - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223954 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 07/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn thành thạo dạy nhiệt tình
- Địa chỉ: Nha Bích Chơn Thàh Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223815 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 30/09/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giỏi tiếng Hàn Quốc
- Địa chỉ: Tổ 4 Khu Phố 5 Thị Trấn Chơn Thành Huyện Chơn Thành Tỉnh Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223234 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 29/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 3 -ấp 2 -xã thành tâm-huyện chơn thành -tỉnh bình phước
Địa điểm: Chơn Thành - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222724 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 06/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Minh hung chọn thanh
Địa điểm: Hớn Quản - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222431 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 25/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Nhiệt tình, hết mình, và giúp đỡ tận tình
- Địa chỉ: 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Phú, Thị Xã Đông Xoài
- Môn dạy: Học Tiếng Hàn
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222225 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồng tiến- đong phu-binh phuoc
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221810 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Tân Bình-ĐX-BP
- Môn dạy: Học Giao Tiếp Xuất Khẩu Lao Động
Địa điểm: TX. Đồng Xoài - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210855 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp tốt.
- Địa chỉ: Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước
- Môn dạy: Tiếng Hàn Giao Tiếp
Địa điểm: Hớn Quản - Bình Phước Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp