Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Mã Việc Làm: 255270
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Bá thiện bình xuyên
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255270/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 277072 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thời gian bắt đầu học từ ~ 6h30 or 7h00
- Địa chỉ: Tân Phong Bình xuyên Vĩnh Phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255803 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Vĩnh Tường, vĩnh phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255270 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Bá thiện bình xuyên
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255070 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/12/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tiếng hàn giao tiếp dành cho người đi làm
- Địa chỉ: Quất lưu, bình xuyên, vĩnh phúc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224235 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: dạy nghe nói tiếng hàn nâng cao
- Địa chỉ: Xuân Mai , Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh phúc
Địa điểm: TX. Phúc Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224213 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 22/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Có khả năng dạy thi topik và giao tiếp
- Địa chỉ: Ngọc Đường - Hồng Châu - Yên Lạc - Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Yên Lạc - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223561 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Topik 3
- Địa chỉ: Bá Thiện Bình Xuyên Cĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222219 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Như Thụy Sông Lô Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Sông Lô - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221824 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 27/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Đồng Tâm - Vĩnh Yên
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221801 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học vào chiều thứ 4 từ 18h Và học chiều thứ 7 từ 18h
- Địa chỉ: Hương Canh
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221259 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tt.hợp hòa .Tam Dương . Vĩnh Phúc
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210836 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Biết tiếng hàn chuyên về chương trình eps và klpt
- Địa chỉ: Trung Mầu Trung Mỹ Bình Xuyên Vĩnh Phúc
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209923 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TAM DƯƠNG, VĨNH PHÚC
- Môn dạy: TIẾNG HÀN
Địa điểm: Tam Dương - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209370 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: NÓI THÀNH THẠO TIÊNG HÀN
- Địa chỉ: 39 Mê Linh- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
- Môn dạy: TIẾNG HÀN
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208149 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: thành thạo ngữ pháp+ giao tiếp tiếng hàn
- Địa chỉ: mê linh- vĩnh yên- vĩnh phúc
Địa điểm: TP. Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp