Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 6 tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Mã Việc Làm: 255272
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/01/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Mai Xuân Thưởng, Tấn Tài
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255272/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 277125 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 26/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phước Mĩ,PR-TC,Ninh Thuận
- Môn dạy: Anh Lớp 12
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255434 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 05/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
- Môn dạy: Anh Văn Luyện Thi Đại Học,
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255272 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 12/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Mai Xuân Thưởng, Tấn Tài
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224450 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 06/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Phan rang
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224135 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 17/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hùng vương - mỹ hương
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222908 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 14/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lô5 dãy n1 khu phố 4 phường mỹ hải đường 16/4 tp phan rang tháp chàm tỉnh ninh thuận
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222281 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 17/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: ngô gia tự,p.kinh dinh,tp.pr-tc
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210873 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 16/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học ở nhà giáo viên. Có thể học ghép với học trò đang học anh văn 12 của giáo viên. Học phí từ 500k/1 tháng trở xuống. 1 tuần 2-3 buổi, 1 buổi 1,5-2 tiếng
- Địa chỉ: Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
- Môn dạy: Anh Văn 12 - Luyện Thi Đại Học
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210788 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 4 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Nghe noi doc viet
- Địa chỉ: tran Dai Nghia Phuong My Dong Phan Rang
- Môn dạy: Anh Van Lop 4
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208400 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 6 28/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thành ý- Thành Hai TP.PR-TC
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208036 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 06/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Thân thiện và nhiệt tình hihi
- Địa chỉ: Phan Rang
- Môn dạy: Anh Lớp 11
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186009 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 10/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khu phu 8 phuong dong hai tp phan rang thap cham
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175305 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 15/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phat am chuan
- Địa chỉ: Khu Pho 7 Phuong Phuoc My Duong 21/8
- Môn dạy: Tieng Anh 12
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173365 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 29/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dạy ngữ pháp giỏi
- Địa chỉ: Hiếu Lễ Phước Hậu Ninh Phước Ninh Thuận
- Môn dạy: Anh Van Lớp 11
Địa điểm: Ninh Phước - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173280 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 3 26/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tran Dai Nghia Phuong My Dong Phan Rang Thap Cham
- Môn dạy: Tieng Anh Lop 3
Địa điểm: TP. Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp