Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang

Mã Việc Làm: 255684
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 20/02/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Phú an 1 xã Thái long Yên sơn Tuyên quang
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255684/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 318355 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Tiếng trung cho người đi làm
- Địa chỉ: Km 9 yên sơn tuyên quang
Địa điểm: Yên Sơn - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255684 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 20/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Phú an 1 xã Thái long Yên sơn Tuyên quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224344 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TP Tuyen Quang
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224095 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có chuyên môn bằng cấp thật sự
- Địa chỉ: Tuyên Quang
- Môn dạy: Tiếng ( Chữ ) Trung
Địa điểm: TP. Tuyên Quang - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222857 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 12/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Tứ thông xã hợp thành huyện sơn dương tỉnh Tuyên Quang
Địa điểm: Sơn Dương - Tuyên Quang Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp