Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Sơn Trà, Đà Nẵng

Mã Việc Làm: 255970
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 09/03/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Noi.nghe.viet.
- Địa chỉ: 146 bui huu nghĩa
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255970/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 256337 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hà thị thân, sơn trà
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256295 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: Mường thanh
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256278 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 30/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phan Văn Hớn
Địa điểm: Sơn Trà - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256272 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/03/2019
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: học vào buổi tối
- Địa chỉ: nguyễn đình tứ,cẩm lệ , đà nẳng
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256203 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giáo viên có kinh nghiệm,muốn học giao tiếp nhanh
- Địa chỉ:  đường 2/9, quận Hải Châu, Đà Nẵng
Địa điểm: Hải Châu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp