Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Thanh Hà, Hải Dương

Mã Việc Làm: 256216
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 6
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 26/03/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Giao tiếp chuẩn , thiên về từ vựng ngành điện tử
- Địa chỉ: Cẩm Chế - Thanh Hà
- Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/256216/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 287351 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Muốn học hỏi 4 kỹ năng nghe nói đọc viết
- Địa chỉ: Nhân nghĩa- nam đồng - tp hải dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287349 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: chí linh hải dương
Địa điểm: Chí Linh - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287338 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 07/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: E muốn học thêm kỹ năng nghe nói đọc viết và muốn dự thi để lấy bằng
- Địa chỉ: Nhân nghĩa- nam đồng - tp hải dương
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287320 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thôn La Ngoại Xã Ngũ Hùng
Địa điểm: Thanh Miện - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276983 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: lương điền
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp