Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn

Mã Việc Làm: 276638
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 7
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 23/04/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ:  Mỹ Sơn 4 Thành Phố Lạng Sơn
- Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276638/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 288045 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Thang son hi I lung Lang son
Địa điểm: TP. Lạng Sơn - Lạng Sơn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287852 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: vạn linh
Địa điểm: Chi Lăng - Lạng Sơn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277284 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Hoàng đồng lạng sơn
Địa điểm: Bắc Sơn - Lạng Sơn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277181 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 28/05/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: bà triệu phường Hoàng Văn thụ. Thành phố lạng Sơn
Địa điểm: TP. Lạng Sơn - Lạng Sơn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276986 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Minh sơn - hữu lũng - lạng soen
Địa điểm: Bắc Sơn - Lạng Sơn Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp