Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại Bá Thước, Thanh Hoá

Mã Việc Làm: 276895
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: hải thượng lãn ông,p.Đông Vệ,tp Thanh Hóa
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276895/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 298103 Môn dạy: Tiếng Đức 25/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Hoằng đạo hoằng hoá
Địa điểm: Hoằng Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298093 Môn dạy: Tiếng Đức 25/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hoá
Địa điểm: Quảng Xương - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298063 Môn dạy: Tiếng Đức 22/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cần kĩ năng ngữ pháp, đọc hiểu. Không cần nghe nói
- Địa chỉ: Xã Tế Thắng
Địa điểm: Nông Cống - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287673 Môn dạy: Tiếng Đức 26/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Thôn 11 Thợ Lộc
Địa điểm: Thọ Xuân - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287419 Môn dạy: Tiếng Đức 10/06/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Chung cư C5,phường đông vệ, tp thanh hoá
Địa điểm: TP. Thanh Hóa - Thanh Hoá Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp