Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 9 tại TP. Nha Trang, Khánh Hoà

Mã Việc Làm: 276900
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 12/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Vườn Dương
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276900/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 288048 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dien hoa
Địa điểm: Diên Khánh - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276900 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 12/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Vườn Dương
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255982 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 11/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp đi làm
- Địa chỉ: Bắc vĩnh Cam hai tây Cam lam kh
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255838 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 01/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
- Địa chỉ: Lê Hồng Phong
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255741 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 23/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Vân Thạch - Ninh Xuân
Địa điểm: Ninh Hòa - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255368 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 21/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lê Hồng Phong
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223996 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 09/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: CAM HIỆP BẮC CAM LÂM KHÁNH HÒA
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223956 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 07/10/2018
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phát âm chuẩn,chịu khó,dạy khoảng 6_7h30 tối
- Địa chỉ: Thôn 2_cam Hiệp Bắc_cam Lâm_kh
- Môn dạy: Av, Mẫu Giáo
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221476 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 11/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Yêu cầu: Sinh Viên - Địa chỉ: Tổ 13 Ngọc Thảo Ngọc Hiệp Nha Trang - Môn dạy: Toán,Tiếng Anh Lớp 9,6
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210722 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 10/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn tân thành. Xa cam thành bắc. Cam Lâm
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210527 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học 30/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Luyện ôn thi đại học
- Địa chỉ: Lộc Thọ Nha Trang Khánh Hoà
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209562 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 22/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giỏi về ngữ pháp và kỹ năng giao tiếng tốt
- Địa chỉ: 32C1 Hàn Thuyên - NT
- Môn dạy: Anh Văn Lớp 10
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208855 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 27/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp nhanh
- Địa chỉ: 85/12 phương sài phường phương sơn
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208281 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 19/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: tối 2,4,6 vào lúc 7h
- Địa chỉ: Cam Đức, Cam Lâm, khánh Hòa
Địa điểm: Cam Lâm - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207069 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học 15/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: E bị mất gốc và muốn lấy lại gốc để thi THPT ạ!
- Địa chỉ: Bửu Đóa, Nha Trang, Khánh Hòa
- Môn dạy: Anh, Luyện Thi THPT
Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hoà Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp