Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Anh Lớp 9 tại Duy Xuyên, Quảng Nam

Mã Việc Làm: 276904
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học giao tiếp
- Địa chỉ: Duy sơn duy xuyên quảng nam
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276904/alpha
THÔNG TIN LIÊN HỆ  
Hình thức dịch vụ: Gia sư Alpha cung cấp điện thoại của học viên. Gia sư tự liên hệ! Việc làm không thu phí cung cấp thông tin học viên!
Lấy thông tin học viên: Đăng Nhập Tài Khoản Gia sư tại đây!
Hướng dẫn gia sư: Tại đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276904 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 13/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp
- Địa chỉ: Duy sơn duy xuyên quảng nam
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256367 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2 03/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phù Đổng Thiên Vương Hội An Quảng Nam
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 2
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256185 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 24/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Cần tìm người dạy kèm tiếng anh cho người đi làm. Học từ căn bản.
- Địa chỉ: Tam Xuân 1
Địa điểm: Núi Thành - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255789 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 26/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: hùng vương
Địa điểm: TP. Hội An - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255211 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 07/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thôn đông lâm xã đại quang huyện đại lộc tỉnh quảng nam
Địa điểm: Đại Lộc - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255051 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 25/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nghiem khac giao vien co chuyen mon vung
- Địa chỉ: tp tam ky
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224468 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 08/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 14 Thôn 2 Bình Giang Thăng Bình Quảng Nam
- Môn dạy: Môn Tiếng Anh Lớp 8
Địa điểm: Thăng Bình - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221855 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 29/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: có kinh nghiệm. chịu khó dạy. dễ nhìn
- Địa chỉ: Trường Xuân Tam Kỳ
- Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 Và Thi Đại Học
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221769 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 25/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Gia sư Nam
- Địa chỉ: Hùng Vương
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221764 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 25/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nam phước
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221244 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 01/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: tam ngoc, tam ky
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210901 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 17/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tam Xuân II
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210508 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 8 28/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Kiêt 28 Tran Dư
- Môn dạy: Anh Văn Lop 8
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210012 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 08/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 6 buổi
- Địa chỉ: duy son
Địa điểm: Bắc Trà My - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209989 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 07/04/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: duy son
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp