Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại An Dương, Hải Phòng

Mã Việc Làm: 276909
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Học giao tiêp
- Địa chỉ: Thuy nguyên hp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276909/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276909 Môn dạy: Tiếng Pháp 13/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiêp
- Địa chỉ: Thuy nguyên hp
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234709 Môn dạy: Tiếng Pháp 26/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: số buổi học có thể tăng lên nếu thoả thuận hợp lý.
- Địa chỉ: Lê Lợi
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223634 Môn dạy: Tiếng Pháp 19/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Cầu Đất
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223334 Môn dạy: Tiếng Pháp 04/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng
- Môn dạy: Tiếng Pháp Cấp Tốc
Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223285 Môn dạy: Tiếng Pháp 01/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng
Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222950 Môn dạy: Tiếng Pháp 16/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao tiếp thương mại
- Địa chỉ: Lô 100 Khu Tái Định Cư Đằng Hải 2 Hải An Hải Phòng
- Môn dạy: Tiếng Pháp Giao Tiếp
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222914 Môn dạy: Tiếng Pháp 14/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Nói và phát âm tốt
- Địa chỉ: Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng
- Môn dạy: Tiếng Pháp Cấp Tốc
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222612 Môn dạy: Tiếng Pháp 01/08/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tam Hung Thủy Nguyên Hp
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: Thuỷ Nguyên - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221566 Môn dạy: Tiếng Pháp 14/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: em muốn học tiếng pháp giao tiêp để sang nước châu phi
- Địa chỉ: 686 ngô gia tự
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209090 Môn dạy: Tiếng Pháp 06/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Trình độ đại học, phát âm chuẩn, có khả năng giao tiếp tiếng Pháp tốt
- Địa chỉ: 85 Bạch Đằng - Hồng Bàng - Hải Phòng
- Môn dạy: Tiếng Pháp Giao Tiếp Để Đi Du Học
Địa điểm: Hồng Bàng - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209042 Môn dạy: Tiếng Pháp 05/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp. Bắt đầu học
- Địa chỉ: Số 1 đường đông đồng
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207432 Môn dạy: Tiếng Pháp 30/11/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: giáo viên phát âm chuẩn, nữ
- Địa chỉ: 108 Trường Chinh Kiên An-hp
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174924 Môn dạy: Tiếng Pháp 01/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: có kinh nghiệm giao tiếp tốt
- Địa chỉ: Đà Nẵng Hải Phòng
- Môn dạy: Tiếng Pháp Giao Tiếp
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173945 Môn dạy: Tiếng Pháp 16/08/2017
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp tiếng Pháp trình độ B1,B2
- Địa chỉ:  nguyễn bỉnh khiêm
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173891 Môn dạy: Tiếng Pháp 15/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Đường máng nước
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp