Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Quy Nhơn, Bình Định

Mã Việc Làm: 276916
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại trung quốc - Địa chỉ: Vũ Bảo, Quy Nhơn, Bình Định - Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276916/alpha
LẤY THÔNG TIN NGƯỜI HỌC   Click vào đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276916 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại trung quốc - Địa chỉ: Vũ Bảo, Quy Nhơn, Bình Định - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276559 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào lức 17h 30
- Địa chỉ: Xuân Hải-Sông Cầu-Phú Yên
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256106 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: học vào tg 5h
- Địa chỉ: 01chu văn an
Địa điểm: Phù Mỹ - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256063 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255966 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255601 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255437 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi sáng
- Địa chỉ: Phú Tài Quy Nhơn
Địa điểm: An Lão - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255432 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nói và viết thành thạo tiếng trung quốc
- Địa chỉ: Xóm 6 Hòa Trung_Bình Tường_Tây Sơn_Bình Định
- Môn dạy: Học Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Tây Sơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255073 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/12/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: phung Khắc Khoan-quy Nhơn
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224304 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hoàng văn thụ ,quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224296 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224285 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 26/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: hướng dẫn và dạy tiếng trung giao tiếp
- Địa chỉ: Quy Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224232 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 23/10/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Liên hệ sớm nhất giúp
- Địa chỉ: trần bình trọng. Tp quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224197 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 21/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: nguyễn huệ - TT bình dương
Địa điểm: Phù Mỹ - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223992 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tiếng trung
- Địa chỉ: Nhơn Thọ , An Nhơn , Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: An Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp