Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại TP. Quy Nhơn, Bình Định

Mã Việc Làm: 276916
Số học sinh: 2
Số buổi dạy / 1 tuần: 4
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại trung quốc - Địa chỉ: Vũ Bảo, Quy Nhơn, Bình Định - Môn dạy: Tiếng Trung
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276916/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 308275 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Lạc long quân
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308260 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Bùi Thị Xuân Phú tai
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308211 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 02/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Hoàng văn thụ
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298106 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 25/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nói, đọc, viết tiếng Trung tốt
- Địa chỉ: Hòa Nghi, Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: An Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287798 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 05/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Địa chỉ: Eayong
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287509 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: học ban ngày.
- Địa chỉ: đường Tây Sơn, phường Trần Quang Diệu
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287458 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi tối từ 7h đến 9h
- Địa chỉ: Âu Cơ- P. Bùi Thị Xuân- Tp.Quy Nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276916 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 13/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ tại trung quốc - Địa chỉ: Vũ Bảo, Quy Nhơn, Bình Định - Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276559 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào lức 17h 30
- Địa chỉ: Xuân Hải-Sông Cầu-Phú Yên
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256106 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 19/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: học vào tg 5h
- Địa chỉ: 01chu văn an
Địa điểm: Phù Mỹ - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256063 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255966 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 09/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255601 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 16/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Quy Nhơn Bình Định
- Môn dạy: Tiếng Trung
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255437 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 06/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học vào buổi sáng
- Địa chỉ: Phú Tài Quy Nhơn
Địa điểm: An Lão - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255432 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 03/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Nói và viết thành thạo tiếng trung quốc
- Địa chỉ: Xóm 6 Hòa Trung_Bình Tường_Tây Sơn_Bình Định
- Môn dạy: Học Tiếng Trung Quốc
Địa điểm: Tây Sơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp