Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại Buôn Đôn, Đăk Lăk

Mã Việc Làm: 276921
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: gia sư phải dậy chấm Đặt biệt là gia sư nữ
- Địa chỉ: Thôn 4 thị trấn Ea pôk xã cưmgar tỉnh Đăk Lăk
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276921/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276934 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Phải dậy chậm nhẹ nhàng
- Địa chỉ: Thôn 4 Thị Trấn Ea Pôk Xã Cưmgar Tỉnh Đăk Lăk
- Môn dạy: Học Tiếng Nhật
Địa điểm: Cư M-gar - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276921 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: gia sư phải dậy chấm Đặt biệt là gia sư nữ
- Địa chỉ: Thôn 4 thị trấn Ea pôk xã cưmgar tỉnh Đăk Lăk
Địa điểm: Buôn Đôn - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276899 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Dậy chậm Đặc biệt phải là giáo viên nữ
- Địa chỉ: Thôn 4 Thị Trấn Ea Pôk Huyện Cưmgar Tỉnh Đăk Lăk
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: Cư M-gar - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276634 Môn dạy: Tiếng Nhật 23/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Cu bao
Địa điểm: TX. Buôn Hồ - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224553 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: phạm ngũ lão
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224043 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn An Ninh Buôn Ma Thuột
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223827 Môn dạy: Tiếng Nhật 01/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: trình độ n2 trở lên
- Địa chỉ: buôn hồ đak lăk
Địa điểm: TX. Buôn Hồ - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223730 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp tốt,nhiệt tình,học nghiêm túc
- Địa chỉ: Hoà Khánh Bmt
- Môn dạy: Tiếng Nhật N5
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222930 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: day n4
- Địa chỉ: Bmt
- Môn dạy: Tieng Nhat
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221532 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/06/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: 1 cháu lớp 4 & 1 cháu lớp 8
- Địa chỉ: nguyễn văn cừ
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221277 Môn dạy: Tiếng Nhật 03/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: 4buổi/ tuần
- Địa chỉ: Đắk mil
Địa điểm: Buôn Đôn - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207644 Môn dạy: Tiếng Nhật 11/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Chủ yếu học giao tiếp với kanji
- Địa chỉ: amasa
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 206576 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ:  Kohneh, Cuôr Đăng
Địa điểm: Cư M-gar - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186135 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/10/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: dạ nếu em có việc bận trong 1 trong 3 buổi đó thì cho em sẽ báo trước đó nhé! Mà một tháng học phải đóng bao nhiêu tiền ạ?
- Địa chỉ: buôn chư dluê xã Hòa Xuân
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173234 Môn dạy: Tiếng Nhật 25/07/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tống Duy Tân - Buôn Ma Thuột - Daklak
Địa điểm: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp