Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại Đắk Mil, Đăk Nông

Mã Việc Làm: 276929
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 14/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Dakmil.daknong
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276929/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276929 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Dakmil.daknong
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256016 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dakmil Dak Nông
- Môn dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208446 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 31/01/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Chất lượng dạy tốt
- Địa chỉ: Khối 13, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 207683 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 13/12/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186107 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 14/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Dakmil-daknong
- Môn dạy: Anh Van Giao Tiep
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186052 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: tt dakmil- daknong
Địa điểm: Đắk Mil - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174318 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/08/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Thon 2dakwer ddakrlap daknong
Địa điểm: Đắk R-Lấp - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 116671 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 07/11/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Tổ 1, Nghĩa trung, Gia Nghĩa, Đắk Nông
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95917 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 03/10/2016
- Số người học: 4 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: thôn 8 Quảng Tín
Địa điểm: Đắk R-Lấp - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12371 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 12/05/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Thanh - Địa chỉ: Tổ 1 Phường Nghĩa Trung Thị Xa Gia Nghĩa Daknong - Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 12351 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 11/05/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học anh văn giao tiếp
- Địa chỉ: Tô1 phường nghĩa trung thị xã gia nghĩa daknong
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 10478 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 28/02/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Giao vien tieng anh day giao tiep chuan
- Địa chỉ: Bien phong
Địa điểm: TX. Gia Nghĩa - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 7947 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 31/10/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm
- Thời gian: buổi tối 
- Nơi dạy: tại nhà giáo viên hoặc học viên ngay thị trấn
- Đối tượng: học viên nam
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 3242 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/03/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Huyện cư jút tỉnh đắk nông - Môn dạy: Tiếng anh giao tiếp
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 3240 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/03/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Huyện cư jút ,đắk nông - Môn dạy: Tiếng anh giao tiếp
Địa điểm: Cư Jút - Đăk Nông Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp