Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại Đất Đỏ, Vũng Tàu

Mã Việc Làm: 276946
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 1
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 15/05/2019
Thông tin khác: - Yêu cầu: Day dê hiêu, nhiêt tinh, vui ve
- Địa chỉ: Tô 1, Âp' Phươc' Lơi, Xa Phươc' Hôi, Huyên Đây Đo, Tinh BRVT
- Môn dạy: Tiêng' Hàn Giao Tiêp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276946/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 298115 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: PHÁT ÂM TỐT,
- Địa chỉ: CMT8-TP. BÀ RỊA
- Môn dạy: TIẾNG HÀN GIAO TIẾP
Địa điểm: TP. Bà Rịa - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288053 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 20/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Kp Hải Điền , thị trấn Long Hải , huyện Long Điền , tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Địa điểm: Long Điền - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 288006 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: phát âm chuẩn tiếng hàn
- Địa chỉ:  Khu Phố Phước Tiến . Thị Trấn Phước Bửu. Huyện Xuyên Mộc
- Môn dạy: Tiếng Hàn . Giao Tiếp
Địa điểm: Xuyên Mộc - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287949 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 14/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: phát âm chuẩn tiếng hàn - Địa chỉ: Khu Phố Phước Tiến , Thị Trấn Phước Bửu. - Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Xuyên Mộc - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287882 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Châu Đức. Bà Rịa Vũng Tàu
Địa điểm: Châu Đức - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276946 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Day dê hiêu, nhiêt tinh, vui ve
- Địa chỉ: Tô 1, Âp' Phươc' Lơi, Xa Phươc' Hôi, Huyên Đây Đo, Tinh BRVT
- Môn dạy: Tiêng' Hàn Giao Tiêp
Địa điểm: Đất Đỏ - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276497 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/04/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Qlo 51
Địa điểm: TP. Bà Rịa - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256085 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 17/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Quoc lo 51
Địa điểm: TP. Bà Rịa - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255125 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/01/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: khu phố phước thới, thị trấn đất đỏ,huyện đất đỏ, tỉnh BR-VT
Địa điểm: Đất Đỏ - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 234739 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 28/11/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Khu Phố Phước Tiến Thị Trấn Phước Bửu Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tau
- Môn dạy: Tiếng Hàn Căn Bản
Địa điểm: Xuyên Mộc - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223362 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 05/09/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Mạnh Hùng
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Long Điền - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222613 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 01/08/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: thành phố vũng tàu
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222233 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 15/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: Nang dong
- Địa chỉ: An Ngai Long Điền
- Môn dạy: Tiếng Han
Địa điểm: Long Điền - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222143 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 12/07/2018
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Tổ 9 khu phố kim sơn kim dinh bà rịa vũng tàu
Địa điểm: TP. Bà Rịa - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221049 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/05/2018
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: ba cu
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp