Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nhật tại TP. Huế, Huế

Mã Việc Làm: 276951
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 15/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: đặng văn ngữ, phương Phú Hội, thành phố Huế
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276951/alpha
LẤY THÔNG TIN NGƯỜI HỌC   Click vào đây!

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 276951 Môn dạy: Tiếng Nhật 15/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: đặng văn ngữ, phương Phú Hội, thành phố Huế
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: chưa giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 256027 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/03/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Chú trọng giao tiếp
- Địa chỉ: Phan Bội Châu, Tp Huế
- Môn dạy: Tiếng Nhật, N3
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255536 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: le quy don
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 255463 Môn dạy: Tiếng Nhật 11/02/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Kỹ năng giao tiếp 
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224340 Môn dạy: Tiếng Nhật 29/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Huỳnh Đình Túc Phường Hương Hồ Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Môn dạy: Tiếng Nhật
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224047 Môn dạy: Tiếng Nhật 12/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: yet kiêu thuận hoà tp hue
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 223949 Môn dạy: Tiếng Nhật 07/10/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Yết Kiêu Thuân Hoà Huế
- Môn dạy: Tiêng Nhật
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222280 Môn dạy: Tiếng Nhật 17/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi

- Địa chỉ: Lê Duẩn Tp Huế
- Môn dạy: Nhật Học
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221411 Môn dạy: Tiếng Nhật 08/06/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Lô 34, An Tây, Huế
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 221204 Môn dạy: Tiếng Nhật 30/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Học tu 17h
- Địa chỉ: Lê duẩn
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 210791 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/05/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: thuy phu
Địa điểm: Hương Thủy - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209326 Môn dạy: Tiếng Nhật 14/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học ban đêm
- Địa chỉ: số 12 kiệt 159 Phan Đình Phùng
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209287 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Yêu cầu: Sinh Viên Đại học năm 3, Nữ
- Địa chỉ: 204 Nguyễn Trãi Phường Tây Lộc, Huế
- Môn dạy: Tiếng Nhật.
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 209286 Môn dạy: Tiếng Nhật 13/03/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 109 Minh mạng
Địa điểm: TP. Huế - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 208631 Môn dạy: Tiếng Nhật 22/02/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Xã Điền Hải
Địa điểm: Phong Điền - Huế Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp