Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại Tứ Kỳ, Hải Dương

Mã Việc Làm: 277077
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 22/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Quang phục
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/277077/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 318894 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 18/09/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: ko
- Địa chỉ: Bình Phiên Ngọc Liên Cẩm Giàng Hải Dương
- Môn dạy: Giao Tiếp Tiếng Anh Trong Cv
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287696 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 27/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: ielts
- Địa chỉ: Ngọc Tuyền Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: TP. Hải Dương - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277095 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 23/05/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Dạy tốt
- Địa chỉ: Hồng Khê, Bình Giang, Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Bình Giang - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277077 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 22/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Quang phục
Địa điểm: Tứ Kỳ - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277051 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 21/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thị Trấn Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương
- Môn dạy: Tiếng Anh
Địa điểm: Cẩm Giàng - Hải Dương Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp