Danh sách lớp dạy

  Hệ thống có 15888 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 107 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 13/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Hóa học, có kinh nghiệm giảng dạy
Tuần dạy: 02 buổi.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 108 Môn dạy: Vật lý Lớp 9 13/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư nam, từ năm 03 trở lên.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 93 Môn dạy: Toán học Lớp 12 13/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần(từ 14h đến 15h30)
Điều kiện: Gia sư nữ chuyên ngành Toán
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 97 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 13/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư nữ, tốt nghiệp ĐHSP Vật Lý
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 98 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 10 13/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư nữ, sinh viên chuyên ngành Ngữ Văn
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 99 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 1 13/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư chuyên ngành Anh Văn
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 750,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 100 Môn dạy: Toán học Lớp 11 13/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Toán
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 101 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 13/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: gia sư nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Hóa học, có kinh nghiệm giảng dạy
Đối tượng: học sinh nữ trường THPT Châu Văn Liêm.
Thời gian: 02 buổi/tuần chiều hoặc tối.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 102 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 13/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: gia sư nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Anh văn, có kinh nghiệm giảng dạy
Đối tượng: học sinh nữ trường THPT Châu Văn Liêm.
Thời gian: 02 buổi/tuần chiều hoặc tối.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 96 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 10/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư nữ, tốt nghiệp ĐHSP Ngữ Văn
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 136 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Vật lý, có kinh nghiệm giảng dạy
Thời gian: 02 buổi.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 140 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 4 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 3 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư nữ chuyên ngành Anh Văn
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 141 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư nữ đang học Cao học chuyên ngành Vật Lý
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 173 Môn dạy: Vật lý Lớp 8 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: Tối thứ 4 và sáng CN
Điều kiện: Gia sư nữ, đang học Cao học chuyên ngành Vật Lý.

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 174 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 5 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi

Thời gian: 8h00-10h00
Môn dạy: Toán + Tiếng Việt
Điều kiện: Nam, đã tốt đại học nghiệp chuyên ngành Sư Phạm Toán

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 8 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Thời gian: chiều thứ 2 và chiều thứ 5, từ 13h30 đến 15h00
Điều kiện: Gia sư nữ, đang học Cao học chuyên Ngữ Văn.

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 176 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: Gia sư tốt nghiệp ĐH SP Hóa
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 177 Môn dạy: Toán học Lớp 10 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: Gia sư tốt nghiệp ĐH SP Toán
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 750,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 178 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: Gia sư tốt nghiệp ĐH SP Vật Lý
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 179 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: Tốt nghiệp đại học Sư Phạm Anh Văn
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 180 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: Sinh viên chuyên ngành Anh Văn, năm 3 trở lên

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 181 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 1 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi

Thời gian: tối 2, 4, 6
Đối tượng: 2 bé 4 tuổi
Yêu cầu: Gia sư chuyên ngành sư phạm Tiểu học, năm 3 trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 182 Môn dạy: Vật lý Luyện thi Đại học 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi

Điều kiện: Học viên Cao học hoặcThạc sĩ chuyên ngành Vật Lý

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 183 Môn dạy: Anh văn Chứng chỉ B 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: Tốt nghiệp đại học hoặc đang học cao học chuyên ngành Anh Văn
Nơi dạy: Trung tâm gia sư Alpha

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 184 Môn dạy: Anh văn Chứng chỉ B 01/02/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: Tốt nghiệp đại học hoặc đang học cao học chuyên ngành Anh Văn
Nơi dạy: Trung tâm gia sư Alpha

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 172 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 11/01/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 3 buổi/tuần (sáng thứ 2, 4, 6, từ 7h30 đến 9h30)
Điều kiện: Gia sư nữ, chuyên ngành Sư Phạm Anh Văn, từ năm 03 trở lên.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 71 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 11/01/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành SP Vật Lý
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 69 Môn dạy: Toán học Lớp 9 01/01/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 3 buổi/tuần
Điều kiện: Sinh viên nữ
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 750,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 70 Môn dạy: Toán học Lớp 11 01/01/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành SP Toán
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 167 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 01/01/2012
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Môn dạy: Toán
Điều kiện: Gia sư Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành Toán, có kinh nghiệm dạy luyện thi
Thời gian: 02 buổi/tuần.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170 Môn dạy: Toán học Lớp 12 30/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Toán, có kinh nghiệm giảng dạy
Thời gian: 02 buổi.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 171 Môn dạy: Toán học Lớp 12 30/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Toán, có kinh nghiệm giảng dạy
Thời gian: 02 buổi.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Phong Điền - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 169 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 26/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 3 buổi/tuần (sáng thứ 2, 4, 6, từ 7h30 đến 9h30)
Điều kiện: Sinh viên chuyên ngành Sư Phạm Văn, từ năm 03 trở lên.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 900,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 165 Môn dạy: Toán học Lớp 10 12/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Nội dung: Dạy chương trình Toán lớp 10 nâng cao
Thời gian:
2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư nữ đang học cao học
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 166 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 12/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: gia sư nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Hóa học, có kinh nghiệm giảng dạy
Đối tượng: học sinh nữ trường THPT Châu Văn Liêm.Tuần dạy: 02 buổi.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 164 Môn dạy: Toán đầu vào Cao học ngành Kĩ thuật 09/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Thạc sĩ chuyên ngành Toán
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 139 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 08/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học SP Hóa
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 145 Môn dạy: Toán học Lớp 12 08/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư nữ, đang học Cao học Toán
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 156 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 08/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Hóa
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 157 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 10 08/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Anh văn, có kinh nghiệm giảng dạy
Thời gian: 02 buổi/tuần (sáng thứ 3, 6)
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 158 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 08/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 3 buổi/tuần, tối thứ 3, 5, 7(từ 6h00 đến 8h00)
Điều kiện: Gia sư chuyên ngành Sư Phạm Tiểu học, từ năm 3 trở lên.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 159 Môn dạy: Toán học Lớp 12 08/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 3 buổi/tuần
Điều kiện: Gia sư đang học Cao học chuyên ngành Phương Pháp giảng dạy bộ Môn Toán.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 149 Môn dạy: Vật lý Lớp 6 08/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Tuần dạy: 02 buổi
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Vật Lý
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 126 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 06/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2buổi/tuần
Đối tượng: Học sinh trường Châu Văn Liêm
Điều kiện: Gia sư nam, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Vật Lý

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 110 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 6 06/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Tuần dạy: 2 buổi
Điều kiện: Gia sư nữ, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ngữ Văn.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 152 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 06/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần (chiều hoặc tối)
Đối tượng: Học sinh nam trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
Nội dung: Giúp học sinh lấy lại kiến thức căn bản để thi tốt nghiệp
Điều kiện: Sinh viên nam, chuyên ngành sư phạm Hóa, năm 3 trở lên
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 153 Môn dạy: Toán học Lớp 8 06/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Thời gian: 2 buổi/tuần (chiều thứ 3 và chiều thứ 6, từ 15h00 đến 17h00)
Điều kiện: Gia sư nam, đang học Cao học chuyên ngành Toán.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 154 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 06/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Tuần dạy: 2 buổi, nhóm 3 học sinh
Điều kiện: gia sư tốt nghiệp Đại học chuyên ngành SP. Hóa
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 131 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 02/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: gia sư nữ, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư Phạm Hóa học, có kinh nghiệm giảng dạy
Đối tượng: học sinh nữ trường THPT Châu Văn Liêm.
Tuần dạy: 02 buổi chiều thứ 3 và 4.
Liên hệ: 07106.255.599 - 0907.21.31.51

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 14 Môn dạy: Hóa học Lớp 11 02/12/2011
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Tuần dạy: 2 buổi tối (từ 18h00 đến 20h00)
Điều kiện: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hóa.

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp