Danh sách lớp dạy

  Hệ thống có 22546 việc làm gia sư.
Mã việc làm: 701 Môn dạy: Toán học Lớp 11 21/05/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên Nam đang dạy phổ thông, có kinh nghiệm dạy kèm lớp 11.
Nơi dạy: Trần Quang Diệu
Thời gian dạy: Sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 700 Môn dạy: Sinh học Luyện thi Đại học 18/05/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Mục tiêu: ôn tập kỹ năng giải toán sinh trong đề thi ĐH CĐ.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 699 Môn dạy: Vật lý Luyện thi Đại học 15/05/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm.
Nơi dạy: KCN Trà Nóc
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 698 Môn dạy: Hóa học Luyện thi Đại học 05/05/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: Mậu Thân
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 697 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 03/05/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên nữ có kinh nghiệm giảng dạy
Nơi dạy: 30/4
Thời gian dạy: tối 3, tối 5 (mỗi buổi dạy 2h)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 696 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 02/05/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: KCN Trà Nóc
Thời gian dạy:  sắp xếp với giáo viên.
Phí giới thiệu: 20%
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 695 Môn dạy: Toán học Lớp 9 01/05/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: gia sư có kinh nghiệm luyện thi tốt nghiệp và luyện thi vào trường điểm
Nơi dạy: Trần Việt Châu
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 694 Môn dạy: Vật lý Luyện thi Đại học 26/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy
Nơi dạy" 3/2
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 693 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học 25/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy
Nơi dạy: 30/4
Thời gian dự kiến: chiều 4, sáng 7, tối 3.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 692 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 6 23/04/2013
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
Em học rất kém môn ngữ văn mong gia sư giúp đỡ để em học tốt bộ môn này hơn.
Địa điểm: Yên Phong - Bắc Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 691 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 22/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: Trần Quang Diệu
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 690 Môn dạy: Hóa học Luyện thi Đại học 19/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên nữ có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: 91B
Thời gian biểu: sắp xếp với học sinh (mỗi buổi dạy 2h)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 689 Môn dạy: Vật lý Luyện thi Đại học 19/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên nữ có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: 91B
Thời gian biểu: sắp xếp với học sinh (mỗi buổi dạy 2h)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 688 Môn dạy: Toán học Lớp 12 19/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: gia sư tốt nghiệp đại học trở lên có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: Phạm Ngũ Lão

Thời gian dạy: sắp sếp với học sinh

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 687 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 19/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi

Điều kiện: gia sư tốt nghiệp đại học trở lên có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: Phạm Ngũ Lão

Thời gian dạy: sắp sếp với học sinh

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 686 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 15/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên. Có kinh nghiệm giảng dạy
Nơi dạy: QL 1
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 685 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 10/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên năm 3 trở lên
Nơi dạy: CMT8
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh (mỗi buổi dạy 120 phút)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 684 Môn dạy: Toán học Lớp 11 10/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên năm 3 trở lên
Nơi dạy: CMT8
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh (mỗi buổi dạy 120 phút)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 600,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 683 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 9 08/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên (có thẻ giáo viên) có kinh nghiệm dạy ôn thi vào trường điểm Châu Văn Liêm
Nơi dạy: Khu dân cư 91B
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 682 Môn dạy: Ngữ văn Lớp 9 08/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên (có thẻ giáo viên) có kinh nghiệm dạy ôn thi vào trường điểm Châu Văn Liêm
Nơi dạy: Khu dân cư 91B
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 681 Môn dạy: Toán học Lớp 8 06/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên
Nơi dạy: Đề Thám
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 800,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 680 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 04/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: Gia sư có kinh nghiệm dạy kèm. Đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 679 Môn dạy: Toán học Lớp 12 04/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: Gia sư có kinh nghiệm dạy kèm. Đảm bảo sự tiến bộ của học sinh.
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 678 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 04/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên năm 3 trơ lên
Thời gian dạy: tối 3, tối 7
Nơi dạy: Nguyễn An Ninh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 677 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 02/04/2013
- Số người học: 3 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy. Dạy luyện thi tốt nghiệp môn sinh cho học sinh lớp 12.
Nơi dạy: đường 30/4
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 676 Môn dạy: Toán học Luyện thi Đại học 01/04/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh - Mỗi buổi dạy 120 phút.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 675 Môn dạy: Tiếng Anh Luyện thi Đại học 30/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Yêu cầu: giáo viên có kinh nghiệm luyện và giải đề thi đại học. Hướng dẫn 1 HS giải đề thi Đại học và kèm 1 HS học lớp 10
Nơi dạy: Võ Thị Sáu
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên (tối 2,7 - 2,4,6 sau 7h pm). Mỗi buổi dạy 120 phút

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 674 Môn dạy: Hóa học Lớp 12 29/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Nơi dạy: cạnh quán Café Cát Tường 3, 91B
Điều kiện: gia sư là giáo viên nữ. Có kinh nghiệm dạy lớp 12.
Thời gian: tối 4, tối 6
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 673 Môn dạy: Toán học Lớp 11 28/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên Toán
Nơi dạy: QL1 - Qua cầu Cái Răng
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 1,000,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 672 Môn dạy: Vật lý Lớp 11 25/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên năm 3 trở lên
Nơi dạy: Nguyễn Thị Minh Khai
Thời gian dạy: Sắp xếp với học viên. (Mỗi buổi dạy 90 phút)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 671 Môn dạy: Toán học Lớp 7 24/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Điều kiện: gia sư nữ là sinh viên năm 3 trở lên. Có kịnh nghiệm giảng dạy môn toán lý. Đảm bảo sự tiến bộ hàng tháng của học sinh.
Ưu tiên: cho sinh viên ngành toán hoặc lý.
Nơi dạy: KDC 91B
Thời gian dạy: chiều 2,4,6 từ 2h30 - 4h30
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 670 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 22/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên nữ có kinh nghiệm giảng dạy. Đảm bảo sự tiến bộ hàng tháng của học sinh.
Nơi dạy: KDC số 5 đường 30/4
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh (dự kiến bắt đầu tối t5)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 669 Môn dạy: Vật lý Lớp 7 21/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên năm 2 trở lên
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh.
Nơi dạy: QL1
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 668 Môn dạy: Vật lý Luyện thi Đại học 19/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên nam có kinh nghiệm dạy luyện thi môn Vật lý.
Đối tượng: học sinh đã học trung cấp.
Mục tiêu: hệ thống hóa kiến thức và ôn thi đại học
Nơi dạy: KCN Trà Nóc
Địa điểm: Ô Môn - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 667 Môn dạy: Tiếng Khmer 18/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Lương: 150k-170k/ 1 buổi
Nơi dạy: Phòng 207 - Tập thể Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên
Địa điểm: Thanh Xuân - Hà Nội Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 666 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 18/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên Anh văn, có kinh nghiệm dạy kèm. Gia sư đảm bảo sự tiến bộ hàng tháng của học sinh.
Nơi dạy: 3/2 (học sinh Nam trường Lương Thế Vinh)
Thời giạn dạy: sắp xếp với học sinh (buổi chiều và tối)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 665 Môn dạy: Các Môn Tiểu Học Lớp 3 17/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên viên năm 3 trở lên. Ưu tiên sinh viên chuyên ngành sư phạm tiều học.
Nơi dạy: Trần Phú (Bến phà)
Thời gian dạy: tối 3,4,5 từ 6h30 đến 8h00
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 750,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 664 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 11 17/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên chuyên ngành Anh văn năm 3 trở lên. Có kinh nghiệm giảng dạy đảm bảo sự tiến bộ hàng tháng của học sinh.
Nơi dạy: Nguyễn Văn Cừ Nối dài
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh (có thể dạy tối thứ 2) - Mỗi buổi dạy 90 phút
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 663 Môn dạy: Vật lý Lớp 12 16/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: Mậu Thân
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 662 Môn dạy: Sinh học Lớp 12 16/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: Mậu Thân
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 350,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 661 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 15/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên chuyên ngành Vật lý.
Nơi dạy: đường 30/4
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 660 Môn dạy: Hóa học Lớp 10 15/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên sư phạm hoá, năm 2 trở lên. Có kinh nghiệm dạy kèm
Nơi dạy: đường 3/2
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên. (Mỗi buổi dạy 90 phút)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 750,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 659 Môn dạy: Toán học Lớp 9 15/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư có kinh nghiệm giảng dạy. Có kiến thức tốt về hình học cấp 2. Ưu tiên giáo viên đang dạy toán cấp 2.
Nơi dạy: Trần Việt Châu
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 658 Môn dạy: Toán học Lớp 10 15/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: Mậu Thân
Đối tượng: học sinh chuyên Lý Tự Trọng
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 657 Môn dạy: Vật lý Lớp 10 14/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư có kinh nghiệm dạy Chuyên Lý
Đối tượng: học sinh chuyên Lý trường Lý Tự Trọng
Nơi dạy: CMT8
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên (mỗi buổi dạy 120 phút)
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 656 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 12 14/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên đúng chuyên ngành. Có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: 30/4
Thời gian dạy: sắp xếp với học sinh. (Mỗi buổi dạy 90 phút)

Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 655 Môn dạy: Toán học Lớp 9 13/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên năm 3 trở lên.
Nơi dạy: Trần Hưng Đạo
Thời gian: sắp xếp với học viên.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 654 Môn dạy: Hóa học Lớp 9 13/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là sinh viên năm 3 trở lên.
Nơi dạy: Trần Hưng Đạo
Thời gian: sắp xếp với học viên.
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 500,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 653 Môn dạy: Tiếng Anh Lớp 7 12/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên, có kinh nghiệm giảng dạy.
Nơi dạy: CMT8
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên (mỗi buổi dạy 90 phút)
Địa điểm: Ninh Kiều - Cần Thơ Học phí: 700,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 652 Môn dạy: Vật lý Luyện thi Đại học 12/03/2013
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Điều kiện: gia sư là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy 5 năm trở lên.
Nơi dạy: Trà Nóc
Thời gian dạy: sắp xếp với học viên.
Địa điểm: Bình Thuỷ - Cần Thơ Học phí: 1,200,000 đ Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp