Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Nga tại Kiến An, Hải Phòng

Mã Việc Làm: 7508
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 15/10/2015
Thông tin khác: Nơi dạy: tại nhà giáo viên hoặc học viên
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/7508/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 171790 Môn dạy: Tiếng Nga 11/06/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 170789 Môn dạy: Tiếng Nga 04/05/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: Đông Khê
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 160341 Môn dạy: Tiếng Nga 14/04/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Nguyễn Trãi máy tơ
Địa điểm: Ngô Quyền - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 95784 Môn dạy: Tiếng Nga 26/09/2016
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Thiên Lôi
Địa điểm: Lê Chân - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 85375 Môn dạy: Tiếng Nga 07/09/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học giao tiếp là chủ yếu cho người mới bắt đầu, học tại nhà
- Địa chỉ: Đằng Lâm
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 84810 Môn dạy: Tiếng Nga 14/08/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Địa chỉ: Phuong Luu Đông Hai Hai An Hp - Môn dạy: Tiếng Nga, Tiếng Thái
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 9418 Môn dạy: Tiếng Nga 09/01/2016
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 800 ngô gia tự - p thành tô - quận hải an
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 7508 Môn dạy: Tiếng Nga 15/10/2015
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Nơi dạy: tại nhà giáo viên hoặc học viên
Địa điểm: Kiến An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1507 Môn dạy: Tiếng Nga 11/07/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Nơi dạy: Ngã Tư Rế - An Dương - Hải Phòng
Địa điểm: An Dương - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 1313 Môn dạy: Tiếng Nga 25/05/2014
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
Cần gia sư dạy tiếng Nga tại Big C
Thời gian: sắp xếp với học viên
Địa điểm: Hải An - Hải Phòng Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp