CHIÊU SINH - MỞ LỚP


Luyện thi chứng chỉ A Anh văn cấp tốc tại Đà Nẵng (Đà Nẵng - 6/5/2020)
Chứng chỉ A tiếng Anh rất quan trọng cho học sinh, sinh viên và người tìm việc. Nó không chỉ trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết của tiếng Anh để học tiếp các chứng chỉ cao hơn mà còn bổ sung hồ sơ tốt nghiệp và hồ sơ tìm việc.
Gia sư dạy kèm chứng chỉ A Anh văn tại Đà Nẵng (Đà Nẵng - 3/19/2020)
Để giúp học viên có được chứng chi A tiếng Anh nhanh chóng, Gia sư Alpha thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi chứng chỉ A tiếng Anh cấp tốc. Khóa học được thiết kế công phu nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức và thi đạt trong thời gian ngắn nhất.
Ôn thi chứng chỉ A tiếng Anh quốc gia cấp tốc tại Đà Nẵng (Đà Nẵng - 9/20/2018)
Để giúp học viên có được chứng chi A tiếng Anh nhanh chóng, Gia sư Alpha thông báo chiêu sinh các lớp ôn thi chứng chỉ A tiếng Anh cấp tốc. Khóa học được thiết kế công phu nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức và thi đạt trong thời gian ngắn nhất.