CHIÊU SINH - MỞ LỚP


Gia sư dạy kèm chứng chỉ B Anh Văn cấp tốc tại Bắc Cạn (Bắc Cạn - 6/19/2020)
Nhằm giúp các bạn học viên bổ túc chứng chỉ B Anh văn trong thời gian nhanh nhất, Gia sư Alpha mở lớp ôn thi Chứng chỉ B Anh văn tại Bắc Cạn.
Luyện thi chứng chỉ B Anh Văn cấp tốc Bắc Cạn (Bắc Cạn - 3/5/2020)
Nhằm giúp các bạn học viên bổ túc chứng chỉ B Anh văn trong thời gian nhanh nhất, Gia sư Alpha mở lớp ôn thi Chứng chỉ B Anh văn.
Anh văn tổng quát Bắc Cạn (Bắc Cạn - 11/18/2019)
Rèn luyện cho học viên có đủ khả năng làm tốt bài thi Chứng chỉ Quốc gia của Bộ Giáo dục - Đào tạo hoặc trường Đại học tổ chức. Trong thời gian nhanh nhất, học viên sẽ được ôn tập vốn kiến thức căn bản và thực hành những dạng đề thi thường gặp trong đề thi Chứng chỉ Quốc gia.