CHIÊU SINH - MỞ LỚP


Nhận dạy kèm đàn Organ cho học sinh lớp 4 tại Lâm Đồng (Lâm Đồng - 1/25/2020)
Bạn Cần Tìm giáo viên dạy đàn organ tại nhà cho con bạn đang học lớp 4? Gia sư Alpha nhận dạy kèm đàn Organ tại nhà từ vỡ lòng, cơ bản, nâng cao. Giáo viên tận tình, phương pháp dạy dễ hiểu, nhiều năm kinh nghiệm.
Nhận dạy kèm đàn Organ cho học sinh lớp 5 tại Lâm Đồng (Lâm Đồng - 12/24/2019)
Bạn Cần Tìm giáo viên dạy đàn organ tại nhà cho con bạn đang học lớp 5? Gia sư Alpha nhận dạy kèm đàn Organ tại nhà từ vỡ lòng, cơ bản, nâng cao. Giáo viên tận tình, phương pháp dạy dễ hiểu, nhiều năm kinh nghiệm.
Nhận dạy kèm đàn Organ cho học sinh lớp 2 tại Lâm Đồng (Lâm Đồng - 12/20/2019)
Bạn Cần Tìm giáo viên dạy đàn organ tại nhà cho con bạn đang học lớp 2? Gia sư Alpha nhận dạy kèm đàn Organ tại nhà từ vỡ lòng, cơ bản, nâng cao. Giáo viên tận tình, phương pháp dạy dễ hiểu, nhiều năm kinh nghiệm.
Nhận dạy kèm đàn Organ cho học sinh lớp 1 tại Lâm Đồng (Lâm Đồng - 10/20/2019)
Bạn Cần Tìm giáo viên dạy đàn organ tại nhà cho con bạn đang học lớp 1? Gia sư Alpha nhận dạy kèm đàn Organ tại nhà từ vỡ lòng, cơ bản, nâng cao. Giáo viên tận tình, phương pháp dạy dễ hiểu, nhiều năm kinh nghiệm.
Nhận dạy kèm đàn Organ cho học sinh lớp 3 tại Lâm Đồng (Lâm Đồng - 4/14/2018)
Bạn Cần Tìm giáo viên dạy đàn organ tại nhà cho con bạn đang học lớp 3? Gia sư Alpha nhận dạy kèm đàn Organ tại nhà từ vỡ lòng, cơ bản, nâng cao. Giáo viên tận tình, phương pháp dạy dễ hiểu, nhiều năm kinh nghiệm.