THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 34754
Họ tên:

Vàng Thị Thơ

Nguyên quán: TP. Lào Cai - Lào Cai
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1996
Ngày đăng ký: 19/11/2018
Ngày cập nhật: 19/11/2018
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Phố Mới Lào Cai
Nơi công tác (học tập): Trường tiểu học bát xát
Mức lương: từ 120 đồng đến 150 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
An toàn lao động
Lớp dạy:
Lớp 3
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Lào Cai - Lào Cai
Số lượt xem: 200