THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 36287
Họ tên:

Hồ Gia Nam

Nguyên quán: Thuận An - Bình Dương
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1996
Ngày đăng ký: 02/09/2019
Ngày cập nhật: 11/08/2020
Hot Line: 0984733768 - Cô Thủy
Địa chỉ: An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.
Nơi công tác (học tập): Đại học Khoa Học Tự nhiên.
Mức lương: Lương thỏa thuận
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Tiếng Trung Quốc
Lớp dạy:
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Thuận An - Bình Dương
Số lượt xem: 137