TỰ GIỚI THIỆU

Hiện đang làm giáo viên tại Trung tâm ngoại ngữ quốc tế. 

1 năm kinh nghiệm dạy tiếng anh cho mọi lứa tuổi.