TỰ GIỚI THIỆU

Có kinh nghiệm gia sư 4 năm học đại học, các lớp Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở tất cả các môn

Đã từng học khoa kinh tế đối ngoại-ĐH Kinh Tế-ĐHQG Hà Nội
Hiện đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty ở TP Hòa Bình