TỰ GIỚI THIỆU

- Kinh nghiệm: 8 năm làm gia sư môn tiếng Anh, bắt đầu từ năm lớp 9.

- Phương pháp dạy: tập trung luyện nghe - nói, giao tiếp cho học viên trước tiên rồi mới đến ngữ pháp.