TỰ GIỚI THIỆU

-đã có kinh nghiệm 3 năm dạy kèm cho các em môn toán thuộc trung học cơ sở ( cụ thể là lớp 9 và lớp 6 môn toán)  và 1 năm tiểu học ( cụ thể là các môn tiểu học lớp 1 và 2) , có kinh nghiệm 2 năm dạy môn toán lớp 12 giúp học sinh từ mất căn bản lên trung bình .

-chuyên môn là khối b ( đặc biệt là toán) là sinh viên y khoa tại đại học võ trường toản
-có bằng A tiếng anh và bằng A tin học .