TỰ GIỚI THIỆU

Đang dạy thêm 1 vài học sinh lớp 11 và 12 trường Phan Ngọc Hiển

Luyện Thi Đại Học cho học sinh lớp 12
Dạy Pháp Văn giao tiếp cho học sinh đang học lớp 10 chuẩn bị đi du học ở pháp.
Đang dạy thêm tiểu học lớp 1, 2, 3 môn toán
Đang dạy  thêm tiếng pháp lớp 2, pháo văn cho sinh viên chuyên ngành tiếng anh.