TỰ GIỚI THIỆU

3 năm ôn thi môn Hóa Đại Học 

Thành tích học sinh đậu nhiều trưởng uy tín như :ĐH SP TPHCM, Cao Thắng....